(sinds 01 augustus 2019)
➳ Het fotografisch werk van Studio Edit is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij mits vermelding naar de pagina van Studio Edit. Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
➳ Studio Edit bewerkt alle foto’s in een unieke, typische stijl. Eigen of verdere bewerking is niet toegestaan. Foto’s worden enkel in JPG formaat afgeleverd. RAW bestanden worden nooit doorgestuurd.
➳ Foto’s en video’s gemaakt door Studio Edit kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het mij weten als je dit niet wilt.

➳ Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 2 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.
➳ Online galerijen blijven tot 1 maand na de fotoshoot zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen. Bij verlies van de foto's na 1 maand kan Studio Edit uw foto's niet meer opvragen.

➳ Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

➳ Studio Edit is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending van foto's, fotoboeken en andere foto-accessoires per post.
➳ Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel. (vnl. bij huwelijksreportages).

➳ Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn eventueel reeds betaalde voorschot terugbetaald.
➳ Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

➳ De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.
➳ Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum. In samenwerking met Amplo worden facturen via hun verstuurd. De betaling zelf gebeurd ook via Amplo.
➳  Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
➳ De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

➳ Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever;
indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
➳ De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
➳ Studio Edit is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.
➳ Alleen cadeaubonnen met een stempel van Studio Edit zijn geldig.
Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig tenzij anders vermeld op de bon. Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.
UITVOERING OPDRACHT
Edith Van Gompel zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Edith Van Gompel bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Edith Van Gompel heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.
SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM
De content is bescherm door auteursrecht.

Edith Van Gompel behoudt het recht om haar werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Kortrijk. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.
CADEAUBON
Cadeaubonnen van Studio Edit zijn 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Deze datum staat vermeld op de bon. Cadeaubonnen kunnen niet ingeruild worden voor geld. Cadeaubonnen kunnen niet doorgegeven worden aan iemand anders. Een cadeaubon is een cadeau voor een fotoshoot naar keuze. De betaalde keuze staat op de bon vermeld. De fotoshoot is exclusief vervoerskosten indien buiten Heule. Deze is achteraf nog bij te betalen. 

--
Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hiervoor contact opnemen via edith.van.gompel@gmail.com
Laatste aanpassing 27/12/2019
Back to Top